Czym się zajmujemy?

Ochrona środowiska

Poznaj naszą misję

Realizujemy usługi w zakresie
projektowania i wykonawstwa prac
związanych z zamknięciem
i rekultywacją składowisk odpadów
oraz terenów zdegradowanych

Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub terenu zdegradowanego jest przeprowadzenie procesu rekultywacji.

 

Działanie to polega na przywróceniu lub nadaniu określonych wartości użytkowych lub przyrodniczych.

 

Nadrzędnym celem prowadzenia procesu rekultywacji jest zminimalizowanie potencjalnie negatywnego oddziaływania na środowisko rekultywowanego składowiska oraz zintegrowanie obiektu z krajobrazem.

 

Współpracujemy z Zakładami Zagospodarowania odpadów oraz podmiotami zobowiązanymi do rekultywacji składowisk odpadów lub terenów zdegradowanych.

Czym się zajmujemy?

  • Prowadzeniem procesu rekultywacji w wariancie adekwatnym do indywidualnych warunków z zastosowaniem optymalnego rozwiązania technologicznego

  • Opiniowaniem istniejących projektów rekultywacji

  • Prowadzeniem czynności formalno-prawnych, związanych ze sporządzeniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem zezwoleń uprawniających do rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych

  • Wykonaniem projektów rekultywacji