Projekty UE

Projekty UE

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 15 – Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego

Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Tytuł projektu „Budowa farm fotowoltaicznych w miejscowościach: Terpentyna i Wólka Gościeradowska o mocy do 1 MW każda”

Wartość projektu: 6 976 547,35 zł

Wartość dofinansowania: 2 693 424,06 zł

Cel projektu: Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowej instalacji fotowoltaicznej. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym.

Planowane efekty:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych