Czym się zajmujemy?

Odnawialne źródła energii

Poznaj naszą misję

Dołącz do zmian. Bądź częścią rewolucji energii odnawialnej!

Obecnie polski przemysł energetyki odnawialnej stoi przed olbrzymim wyzwaniem, ale i szansą.

 

WKW prowadzi politykę zgodną ze strategią Unii Europejskiej, która oparta jest na stałym wzroście udziału energii produkowanej w źródłach odnawianych.

 

Zajmujemy się projektowaniem, budową i eksploatacją farm fotowoltaicznych.

 

Odnawialne źródła energii dają dostęp do ekologicznej energii elektrycznej i zmniejszają naszą zależność od rzadkich paliw kopalnych.

 

Jeżeli chcesz uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej jaką przechodzi w tej chwili Polska i świat oraz jeżeli posiadasz odpowiednią nieruchomość nie mniejszą niż 1,3ha to zgłoś się do nas.

Nasze główne cele

  • Ograniczenie emisji CO2 przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego

  • Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych

  • Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych

  • Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych